Vistapoint Arbeid en Gezondheid

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK  |  RE-INTEGRATIE  |  COACHING EN BEGELEIDING

INFORMATIE

Home

Over Vistapoint

 

WEBSITE

Arbeidsdeskundig onderzoek

Re-integratie

Coaching en Begeleiding

 

CONTACTGEGEVENS

T: 06-20487973

E: info@vistapoint.nl

 

Laatste update: 26-11-2017

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK


Bij langdurig verzuim van een medewerker is er sprake van een disbalans tussen de belastbaarheid van de medewerker en de belasting in het werk. Door middel van arbeidsdeskundig onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt wat de verdere (re-integratie)-mogelijkheden voor de medewerker zijn.Lees verder

RE-INTEGRATIE


Wanneer een werknemer langdurig ziek is, en zijn eigen functie niet meer kan uitoefenen, is de werkgever wettelijk verplicht om andere mogelijkheden binnen de eigen organisatie te onderzoeken. Wanneer arbeidsdeskundig onderzoek uitwijst dat er in het 1e spoor geen mogelijkheden zijn, is een 2e spoor traject de aangewezen route.
 

Lees verder

 

COACHING EN BEGELEIDING


Coaching kan een belangrijke rol spelen bij de preventie van ziekte en verzuim. Een werknemer die niet (meer) op de juiste plek zit of onvoldoende functioneert, zal eerder de neiging hebben te verzuimen. Door middel van coaching wordt de persoonlijke effectiviteit vergroot. Soms zijn slechts enkele gesprekken nodig om een verandering in te zetten.

Lees verder

Welkom bij Vistapoint Arbeid & Gezondheid