Vistapoint Arbeid en Gezondheid

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK  |  RE-INTEGRATIE  |  COACHING EN BEGELEIDING

INFORMATIE

Home

Over Vistapoint

 

WEBSITE

Arbeidsdeskundig onderzoek

Re-integratie

Coaching en Begeleiding

 

CONTACTGEGEVENS

T: 06-20487973

E: info@vistapoint.nl

 

Laatste update: 26-11-2017

RE-INTEGRATIE


Re-integratie 2e spoor

Wanneer een werknemer langdurig ziek is, en zijn eigen functie niet meer kan uitoefenen, is de werkgever wettelijk verplicht om andere mogelijkheden binnen de eigen organisatie te onderzoeken (het 1e spoor). Wanneer arbeidsdeskundig onderzoek uitwijst dat er in het 1e spoor geen mogelijkheden zijn, is een 2e spoor traject de aangewezen route.
Vistapoint begeleidt de werknemer deskundig binnen het 2e spoor, houdt de werkgever op de hoogte van de voortgang, geeft indien nodig advies en zorgt voor professionele rapportages zodat het traject voldoet aan de eisen van de Wet verbetering Poortwachter.

Re-integratie 3e spoor
Wanneer de werkgever Eigen Risico Drager is voor de WGA, dan blijft de werkgever voor de duur van maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Het doel van re-integratie in het 3e spoor is het vinden van passend werk voor de medewerker die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, en het beperken van de kosten voor de werkgever.

Haalbaarheidsonderzoek
Als er in principe een 2e spoor traject ingezet moet worden, maar er vanwege de beperkingen, leeftijd of achtergrond van de werknemer twijfels bestaan over de haalbaarheid hiervan, kan Vistapoint een deskundig haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.